Հաշվետվություններ

«Գրապտույտ» պատանեկան ամսագրում, սեպտեմբերից դեկտեմբեր ժամանակահատվածում, թողարկվել է 153 նյութ, որից`

 

 

Դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն- 32 նյութ 

 

Գոհար Հովհաննիսյան- 7 նյութ

Նորայր Ասատրյան- 3 նյութ

Դավիթ Ստեփանյան- 3 նյութ

Աստղ Կիրակոսյան- 11 նյութ 

Վիկա Նավասադյան- 6 նյութ

Դիանա Տատինցյան- 2 նյութ

 

Նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն- 55 նյութ 

 

Գոհար Հովհաննիսյան- 10 նյութ

Նորայր Ասատրյան- 5 նյութ 

Դավիթ Ստեփանյան- 7 նյութ 

Աստղ Կիրակոսյան- 14 նյութ 

Վիկա Նավասարդյան-  12 նյութ

Դիանա Տատինցյան- 7 նյութ 

Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն- 28 նյութ 

 

Գոհար Հովհաննիսյան - 5 նյութ

Նորայր Ասատրյան- 3 նյութ

Դավիթ Ստեփանյան- 1 նյութ

Աստղ Կիրակոսյան- 10 նյութ

Վիկա Նավասարդյան- 11 նյութ

Սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն- 38 նյութ

 

Գոհար Հովհաննիսյան-  12 նյութ

Նորայր Ասատրյան - 4 նյութ

Դավիթ Ստեփանյան- 7 նյութ

Աստղ Կիրակոսյան - 10 նյութ

Վիկա Նավասարդյան-  5 նյութ

 

Նախագծի ղեկավար`  Գոհար Հովհաննիսյան