Թթխմորի օրինակը

Դավիթ Ստեփանյան

10-2 դասարան

Ավագ դպրոց

Հիսուսը մի ուրիշ օրինակ էլ տվեց նրանց և ասաց.- Երկնքի արքայությունը նման է այն թթխմորին, որ մի կին առնելով խառնեց մի պարկ ալյուրի մեջ, մինչև որ ամբողջ խմորի աճը եկավ։

Կարդալով այս տողերը ես հասկացա, որ մենք՝ մարդիկ նման ենք ալյուրին, որին պետք է այդ երկնային արքայությունը՝ թթխմորը։ Ավելացնելով մեզ մի պատառ երկնային արքայություն մենք կմեծանանք և կբարգևաճենք։ Երկնային արքայությունը նման է մի օգնական ուժի, որը հարկավոր է մեզ բարձրանալու համար։ Ստանալով այդ իմաստությունը մենք կգտնեք ճիշտ ուղղին և օգտվելով դրանից մենք կուժեղանանք և կդառնանք խմոր, այսինքն հիմք, ապա թխելուց հետո այսինք հիմքը ճիշտ օգտագործելուց հետո, մենք կդառնանք հաց, այսինքն կայուն և պիտանի։


Ես նաև գտա բառ՝ առնել։ Հետաքրքիրն այն է, որ կինը գնում է այդ թթխմորը, իսկ դա արդեն նշանակում է,  որ երկնային արքայությունը անվճար չէ։  Ինչն է գինը ես արդեն չգիտեմ։

Write a comment

Comments: 0